Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Update landbouwakkoord

In Boerderij lezen we dat er inmiddels uren vergaderd is over het Landbouwakkoord dat er in april 2023 moet zijn, maar dat het nog steeds niet over de inhoud is gegaan. Het ging tot op heden meer over de bemensing van de hoofdtafel, de reflectietafel en de sectortafels. Deze laatste tafels zijn de belangrijkste en gaan de inhoud van het akkoord opstellen. Deze bestaan soms wel uit 30 mensen die allemaal hun zegje moeten doen. Per deelsector gaan zij aan de slag wat het toekomstbeeld van bijv. akkerbouw en melkveehouderij moet worden.

LTO heeft vorige week haar belangrijkste punten per deelsector gepubliceerd. Dit is terug te vinden op LTO-update. Voor de akkerbouw is dat voldoende grond en water en voor de melkveehouders naast een robuust verdienmodel bij extensivering, voldoende grond.

Voor we het weten is het april. Een hele uitdaging voor iedereen aan de tafels die hier iets van moet vinden en over moet zeggen om dit te gaan redden!

Avatar foto

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.