Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Veehouder nabij Natura 2000 gebied? Toekomstperspectief onzeker

Nieuwe oogst spreekt met Roos Roeleveld, projectleider van de GLB-pilot in het Springendal & Dal van de Mosbeek in Twente. Met zes boeren uit het gebied is twee jaar lang gewerkt aan een projectplan waarin de mogelijkheden werden onderzocht om als boer bij te dragen aan natuurdoelen en toch een gezonde bedrijfsvoering te behouden. In de praktijk blijkt dit bijna niet haalbaar. Voor extensivering is meer grond nodig, maar die is duur en de investeringen die dit met zich meebrengt zijn in veel gevallen niet op te brengen. Voor wat betreft de toepassing van technische innovaties, deze worden te vaak belemmerd door onzekerheid en gebrek aan borging.

Roeleveld vestigt haar hoop op de toekomst. Tot die tijd zijn boeren beperkt in hun mogelijkheden. De ervaringen met deze pilot zullen in het provinciaal gebiedsplan worden ingebracht. De betrokken boeren willen de leefbaarheid in stand houden en het bedrijf overdragen aan de volgende generatie, de wil is groot.

De uitdagingen zijn niet alleen groot in dit prachtige deel van Twente. Ook in andere delen van mijn werkgebied zie ik dat boeren met deze problemen worstelen. Een einde aan de onzekerheid zou welkom zijn.

Avatar foto

Janien Zomer

studeerde notarieel recht, strafrecht en privaatrecht in Groningen en rondde in 1998 de notariële beroepsopleiding af. Janien is een allround jurist en volgde beroepsopleidingen tot mediator, estateplanner en agrarisch specialist. Zomer Notariaat biedt studenten van de universiteit of het HBO de mogelijkheid stage te lopen of een afstudeerproject te doen. 

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s