Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Vrijwilligheid piekbelastersregeling belangrijk voor LTO en Agractie

In een eerste reactie op de onlangs door minister Van der Wal bekendgemaakte landelijke aanpak piekbelasting geeft LTO Nederland blij te zijn dat er na lange tijd meer duidelijkheid is gekomen voor de piekbelasters. De hoofdlijnen zijn duidelijk, maar details ontbreken veelal nog.

LTO ziet diverse zaken waarvoor in de afgelopen jaren door haar gelobbyd is terug in de regeling. In het artikel in Nieuwe Oogst wordt onder meer genoemd dat de generieke reductieverplichting voor alle piekbelasters niet meer aan de orde is.

Agrariërs kunnen op basis van vrijwilligheid keuzes maken; ook dat ervaart LTO als positief. Dat laatste geldt ook voor Agractie, die vindt dat de vrijwilligheid gewaarborgd moet zijn en blijven.

De komende tijd wordt meer duidelijk over de invulling van de regels voor stoppen, omschakelen, extensiveren, innoveren of verplaatsen. De provincies zullen de plannen gaan beoordelen; daar ligt een flinke verantwoordelijkheid.

Als agri-notaris merken we dat agrarische sector lang heeft moeten wachten op meer duidelijkheid over de aanpak van piekbelasters. De piketpalen zijn nu weliswaar voor een deel gezet, maar aangezien niet alle details bekend zijn zal het nog lastig zijn om een keuze te maken voor stoppen of (elders) op een andere wijze agrarisch ondernemen. Fiscaal en juridisch kan er ook sprake zijn van voetangels en klemmen. Het is zaak om je goed te laten adviseren.

Avatar foto

Arjan Klein Hazebroek

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Arjan Klein Hazebroek, notarisklerk agrarisch recht (registerklerk Llb)/mediator bij Tap & van Hoff Notarissen te Lochem.