Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Weer een kamerbrief: over piekbelasters

Het kabinet wil met 3000 piekbelasters uit landbouw en industrie in gesprek om de stikstofuitstoot van deze bedrijven fors te reduceren.

Dat blijkt uit de Kamerbrief van 10 februari 2023, zo is te lezen in ondermeer Nieuwe Oogst.

Wie valt er onder de piekbelasters?
Er komt geen lijst met bedrijven, het eerste traject zal een traject op basis van vrijwilligheid zijn, waarbij ondernemers zichzelf kunnen melden. De website wordt opengesteld op 1 april a.s. en ondernemers moeten zelf controleren of ze in aanmerking komen.

Waarom deze inzet op piekbelasters?
Deze aanpak komt voort uit het advies van Johan Remkes. Het kabinet zet in op meer bedrijven dan Remkes had genoemd; Remkes had het over 500 tot 600 grote piekbelasters, het kabinet zet in op 3.000. De inzet op piekbelasters pas in de bredere integrale transitie van het landelijk gebied.

Wat is het doel van de piekbelastersaanpak?
Het kabinet zet erop in om de stikstofdepositie met 100 mol per hectare per jaar te reduceren. Dat betekent dat de helft van de nationale natuurdoelstelling kan worden ingevuld. Bedoeling is om op korte termijn een forse reductie te realiseren.

Wat vraagt de overheid van deze bedrijven?
Het vraagt de ondernemers te kiezen uit: innoveren, omschakelen, verplaatsen en/of stoppen. Uiterlijk begin april moet er helderheid zijn over de beschikbaarheid en opstellingsperiode van de verschillende regelingen.

Hoe zien de stoppersregelingen eruit?
Er zijn twee regelingen: de Landelijke beëindigdingregeling veehouderijlocaties plus (Lbv-plus) en de Maatregel Gerichte Aankoop-2 (MGA-2). De Lbv-plus zal bedoeld zijn voor de vleeskalverhouderij, de melkveehouderij, de pluimveehouderij en de varkenshouderij. De MGA-2 is de opvolger van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Betekent stoppen helemaal stoppen?
Voorwaarde voor de Lbv-plus is dat veehouders helemaal stoppen met hun bedrijf. Wel kunnen ze omschakelijken naar een nieuwe economische activiteit op de bestaande locatie of een nieuwe locatie. Er moet, naar het geheel stopen, minstens 85% reductie blijvend worden gerealiseerd.

Gedwongen of vrijwillig?
Vooralsnog is de piekbelastersaanpak vrijwillig, maar er wordt al wel over dwingende maatregelen gesproken. Als Brussel akkoord gaat, dan gaat het 1 april a.s. van start. In november 2023 vindt dan een evaluatie plaats. Is het onvoldoende dan volgt in januari 2023 de volgende fase.

Wat mij opvalt? Dat er alleen gesproken wordt over agrarische bedrijven. Hoe zit het met de piekbelasters buiten de landbouw?

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en bestuurslid Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.