Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Wel of geen aanpassing van de voorwaarden voor de kavelruilvrijstelling?

We hebben het de laatste jaren in het notariaat zien gebeuren: een kavelruil die opgezet wordt om betaling van overdrachtsbelasting over woningen en bedrijfsgebouwen te voorkomen.

Voor wie een beetje in de materie zit is het belangrijk om te weten dat bij een kavelruil – als die civiel voldoet aan de vereisten – de belastingdienst dit ook fiscaal moet volgen (volgens de kenners: dit vloeit voort uit de brief van Veerman, die bij onze kavelruildeskundige bij uitstek, Prof.mr. Jeroen Rheinfeld, ingelijst boven zijn bed hangt). Maar diezelfde deskundige heeft de laatste jaren al vaker gewaarschuwd dat het instrument van kavelruil niet misbruikt moet worden.

Inmiddels is er een wetsvoorstel gepubliceerd voor aanpassing van de kavelruilvrijstelling. Met het wetsvoorstel wordt de zogenoemde kavelruilvrijstelling in de overdrachtsbelasting meer in het bijzonder de vrijstelling voor kavelruil in het landelijk gebied, op enkele punten gewijzigd. Het was inmiddels in de praktijk onbedoeld mogelijk geworden om gebruik te maken van de kavelruilvrijstelling wanneer de kavelruil enkel strekt tot het verkrijgen van een fiscaal voordeel. Ook worden koopovereenkomsten “bij elkaar geveegd” met het oog op het voldoen aan de voorwaarde dat minimaal drie partijen deelnemen aan de kavelruil, waarbij door één partij bijvoorbeeld drie woningen worden verkregen. Om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de vrijstelling voor kavelruil in het landelijk gebied door de Belastingdienst te verbeteren, en om te voorkomen dat de kavelruilvrijstelling in de praktijk onbedoeld (te) ruime mogelijkheden blijft bieden om onroerende zaken vrij van overdrachtsbelasting te verkrijgen, wordt het noodzakelijk geacht om aanvullende fiscale voorwaarden te introduceren voor de kavelruilvrijstelling. Het uitgangspunt daarbij is dat de voorwaarden eenvoudig toepasbaar zijn en daaraan voldoen objectief vast te stellen is voor alle betrokken partijen, waarbij een kavelruil landelijk gebied die voldoet aan de verbeteringseis zo min mogelijk wordt geraakt.

Volgens het wetsvoorstel is de kavelruilvrijstelling niet langer van toepassing op de verkrijging van opstallen, zoals woningen, waarbij aangetekend moet worden dat agrarische bedrijfswoningen nog wel onder kavelvrijstelling vallen. Het wetsvoorstel stelt een voortzettingstermijn van 10 jaar voor agrarische bedrijfswoningen en voor opstallen die bedrijfsmatig agrarisch worden gebruikt.

Het is bekend dat de belastingdienst zich al langer “stoort” aan vooropgezette kavelruilen. De toets van “verbetering van het landelijk gebied” bestaat al lang niet meer en in de praktijk komen de constructies, zoals beschreven in het wetsvoorstel ook inderdaad voor. Er wordt gewoon gevraagd, ook aan notarissen, of er partijen bekend zijn die mee willen doen aan een kavelruil. Het is, ook zonder wetsvoorstel, de vraag of een notaris daaraan moet meewerken?

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s