Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Zorgen over kaalslag op het platteland

Dat de stikstofregels niet alleen de boeren treffen, maar ons allemaal, blijkt uit een onderzoek van Stimuland in opdracht van ZuivelNL.

U leest over de resultaten van dit onderzoek in Nieuwe Oogst.

Stimuland heeft in een aantal dorpen de inwoners geïnterviewd. Daaruit bleek een aantal zaken.

Ten eerste zijn er zorgen omtrent het natuurbeheer. Melkveehouders fungeren ook vaak als landschapsbeheerder. Wie zal dit oppakken als de boer uit de dorpen verdwijnen?

Ook is er gebleken dat veel boeren actief zijn in het verenigingsleven, van bestuursfuncties tot het beschikbaar stellen van land of een schuur voor opslag of evenementen. Bewoners vrezen dat met het vertrek van boeren uit de dorpen ook deze voorzieningen onder druk komen te staan.

Ten slotte is gekeken naar de werkgelegenheid. Rondom de boer staan allerlei andere bedrijven, zoals loonbedrijven en mechanisatiebedrijven. Ook deze bedrijven zullen het zwaar krijgen en mogelijk uit het dorp verdwijnen. En als de werkgelegenheid in een dorp vermindert of zelfs verdwijnt, zal ook de jeugd uit een dorp vertrekken, op zoek naar werk.

Als agri-notaris deel ik deze zorgen. Ik zie de onzekerheid bij veel van mijn agrarische cliënten, maar ook zeker bij de mensen om hen heen.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.