Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Landbouwakkoord verwacht in april ’23

Boerderij geeft aan hoe te komen tot het Landbouwakkoord en welke aandachtspunten er zijn. Sectortafels leveren plannen in bij de hoofdtafel, deze beoordeelt ze en geeft feedback, waarna de sectortafels ze kunnen bijstellen met als resultaat een conceptplan. Vervolgens gaat dit naar de reflectietafel (tafel van deskundigen) en de brede landbouwtafel, waarin boeren en anderen uit de landbouw zitten. Doel: een praktisch uitvoerbaar en breed gedragen Landbouwakkoord. Hierbij zijn de belangrijkste punten voldoende grond om uit te breiden, een verdienmodel voor de boer en gelijke Europese milieuregelgeving. Betrokken partijen beslissen aan het eind van het proces of ze wel of niet tekenen. Verwacht wordt dat dit begin april wordt.

Als agri-notaris denk ik dat er nog veel gedacht en gepraat zal moeten worden. Zoals in dit verhelderende artikel vermeld, kun je je wel terugtrekken uit alle overleggen, maar dan beslist de Minister en dat willen alle betrokken partijen zeker niet. Een verstandige keuze lijkt mij!

Avatar foto

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.