Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Van wie zijn de fosfaatrechten?

Van de pachter, van de verpachter of van hen samen? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich hierover uitgesproken.

Indien partijen in de pachtovereenkomst niet anders zijn overeengekomen zijn de fosfaatrechten in beginsel van pachter. In beginsel, want het hof oordeelt dat de eisen van redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat onder bepaalde voorwaarden fosfaatrechten bij het einde van de pacht aan verpachter moeten worden overgedragen. Hiervan kan sprake zijn bij reguliere pachtovereenkomsten en bij geliberaliseerde pachtovereenkomsten die bij het aangaan 12 jaar of langer duren en die bestonden op 2 juli 2015.

Bent u een zodanige pachter of verpachter? Laat Dé Agri-Notaris u informeren over de nadere door het hof gestelde voorwaarden en de gevolgen voor uw situatie!

Chantal Pos

creatief dtp'er, begeleidt de plaatsing van artikelen op deagrinotaris.nl.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s