Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

De agri-notaris heeft de toekomst!

Op vrijdag 27 mei 2022 heeft prof.mr.dr. Jeroen Rheinfeld zijn oratie uitgesproken in verband met zijn benoeming tot hoogleraar in de Faculteit Rechtsgeleerdheid met de leeropdracht Agrarisch Recht.

De titel van de oratie: de notaris op klompen. Huidige staat en toekomst van het agrarisch recht in notarieel Nederland. Een inspirerend, enthousiast en ambitieus verhaal van Jeroen Rheinfeld. Aan de hand van een viertal concrete voorbeelden heeft hij allereerst de huidige staat van het notariële agrarisch recht geschetst. Het valt op dat er op diverse agro-notariële thema’s nog ‘open eindjes’ en onduidelijkheden bestaan, waarbij er onder meer aandacht is voor de pacht, voor de landbouwvrijstelling en voor de Bedrijfsopvolgingsregeling.

Jeroen spreekt vervolgens over de toekomst van het agrarisch recht en de speciale positie van de agri-notaris daarin. Ook hierbij neemt hij de toehoorder mee in zijn verhaal aan de hand van een viertal voorbeelden, zowel in civiele als in fiscale zin. Hij concludeert dat er in de toekomst legio grote juridische en fiscale opgaven en (parlementaire) beslismomenten in het verschiet liggen, die in het dagelijks leven van de agrariër, net als nu het geval is, een voortdurende stroom aan agrarisch-rechtelijke problematiek op zullen blijven leveren.

Zijn belangrijkste conclusie is dan ook dat er, ongeacht de ongewisse toekomst van de Nederlandse landbouw, voor een specialistische notaris, die ook speciale aandacht heeft en houdt voor de ‘klassieke’ notariële deelterreinen en de kunst van het denken in dwarsverbanden beheerst, meer dan voldoende uitdagingen en opgaven binnen het agrarische domein zullen blijven bestaan.

Hij pleit voor een verplicht vak agrarisch recht, in plaats van een keuzevak, niet alleen in Groningen, maar ook op de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij ook het vak agrarisch recht doceert. Hij moedigt de (notariële) student aan om, nu en in de toekomst, het (keuze)vak agrarisch recht in zijn of haar curriculum op te nemen.

Agrarisch recht is (en blijft) er immers overal, op alle deelterreinen van het notariële recht. Kortom: volgens Jeroen past de notariële klomp iedereen. Ten slotte doet Jeroen een oproep aan de agri-notaris om de regie te pakken in de agro-dossiers.

Het VASN-bestuur was aanwezig met drie bestuursleden om Jeroen te feliciteren én hem te complimenteren met een van A tot Z inspirerend verhaal!

Avatar foto

Van de redactie

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s