Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Erfrecht, goed regelen loont!

Op woensdag 29 mei 2024 vond in het Fletcher hotel te Wageningen de zesde netwerkbijeenkomst plaats, georganiseerd door de VASN, de Vvare, de NVR en de VLB. Het thema was dit jaar: Erfrecht, goed regelen loont!

De aanwezigen konden luisteren naar een aantal lezingen. De eerste was van Paul Kindt; hij is rentmeester en verbonden aan LBP Sight. Hij heeft de aanwezigen bijgepraat over de landgoederen: de vererving versus de instandhouding, de processen en de fiscale valkuilen. Zijn aanbevelingen waren om het proces binnen families goed te documenteren en ruimte te maken voor herijken. Ook besprak hij het belang van een familiestatuut.

Femke de Reus van Reus advocatuur mocht wat vertellen over de (proces)praktijk van de agrarische erfrecht advocaat. Tevens besprak zij daarin recente jurisprudentie. Juist door die jurisprudentie leer je hoe je het een volgende keer misschien vooraf beter kunt regelen. Zij gaf aan het heel belangrijk te vinden om reeds bij leven de hele familie te betrekken bij het proces; dit zorgt voor meer begrip en acceptatie en daardoor ontstaat er minder wrijving tussen de erfgenamen.

Tenslotte was het woord aan André Verduijn en Ronald Brinkman. André Verduijn is binnen de VASN een bekende spreker en hij is verbonden aan het Expertise Team Fiscaal-Juridisch van Countus. Ronald Brinkman is notaris, verbonden aan Vechtstede notarissen in Hardenberg, en hij is gepromoveerd op het onderwerp: Het fideï-commis in de notariële praktijk.

Voor het eerst een duopresenatie en dat bracht zeker ook interactie met de zaal. Ze bespraken gezamenlijk de fiscale en notariële aspecten van het erfrecht, waarbij de (schending van de) legitieme aan bod kwam en ook de tweetrapsmaking en de meerwaardeclausule.

De middag eindige traditiegetrouw met een forumdiscussie, waarbij gediscussieerd werd over de wenselijkheid van het wel of niet afschaffen van de legitieme portie, het verlagen of misschien wel verhogen van de erfbelasting en de vrijstellingen binnen de Successiewet voor een landgoed.

En uiteraard was er daarna een gezellige borrel, die door veel aanwezigen werd bijgewoond.

Het is altijd weer een nuttige bijeenkomst, ook door de contacten die je opdoet. Van harte hoop ik dat er volgend jaar meer VASN-leden ook deze bijeenkomst zullen bezoeken.

Avatar foto

Van de redactie

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s