Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Terugblik | ALV 4 april 2023

Op 4 april jl. heeft de VASN weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Traditiegetrouw gebeurt dit op een agrarische locatie. Dit jaar is er gekozen voor het biologisch melkveebedrijf van Hermen en Leanne Spans van Weidevol in Zwartsluis. De stal is niet alleen gebouwd voor de koeien, maar omvat (aan de voorzijde) ook vergaderruimtes. Vanuit de vergaderruimtes kijk je meteen op de koeien in de stal. Zodra evenwel het weer goed genoeg is, aldus de boer, gaan de koeien naar buiten: dat is een voorwaarde voor een biologisch bedrijf.

De boer bewijst met Weidevol dat landbouw en natuurbeheer goed samen kunnen gaan en elkaar zelfs kunnen versterken. Daarvoor is samenwerking gezocht met Natuurmonumenten. Na de lunchpauze hebben de aanwezige leden in drie groepen, onder leiding van een gids van Natuurmonumenten, een wandeling gemaakt langs de weilanden, waarbij er uitleg is gegeven over de bedrijfsvoering; bij die bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met de weidevogels en hun broedtijd.

Op de algemene ledenvergadering werd het afgelopen jaar aan de hand van het jaarverslag en het financieel verslag doorgenomen. Verder werd afscheid genomen van bestuurslid Joost Verploegen die na 18 jaar het stokje overdraagt aan Diana Riemersma, notaris te Balk. In die periode is hij ook voorzitter geweest en heeft hij zich onder andere actief opgesteld in de modellencommissies van de vereniging, heeft hij de studieopdrachten gemaakt en het contact gelegd met Netwerk Notarissen. Het werk voor de modellencommissies en voor de studieopdracht blijft hij nog doen. Joost werd bedankt voor zijn enorme inzet. Uiteraard werd Diana welkom geheten en succes gewenst.

Het thema van de dag was (net als het jaarthema): stikstof, hoe kan het ook anders in deze tijd. Daarbij kwam aan de orde:

  • De rol van RVO in de huidige stikstofopgave (gepresenteerd door de heer Gertjan IJzerman en Irene Fiks)
  • Stikstof-Fiscaal (gepresenteerd door André Verduijn)
  • Stikstof en innovatie in de veehouderij, het bestuursrechtelijk perspectief op Stikstof (gepresenteerd door Marieke Toonders)
  • De handel in Stikstofrechten, een praktijkgerichte juridische benadering van de civiele kant van stikstof (gepresenteerd door Nico Bouwman)

Last but not least kwam boer Herman Spans zelf ook nog aan het woord.
Op geheel eigen wijze gaf hij antwoord op de door de leden gestelde vragen. Hij ontkent niet dat er een stikstofprobleem is, maar hij is van mening dat door goede samenwerking tussen de boeren, de natuurorganisaties en de overheid mooie initiatieven kunnen ontstaan, waarmee ook mooie doelen bereikt kunnen worden.

Bij die woorden van deze boer wil ik me graag aansluiten: niet topdown van alles opleggen, maar de oplossingen laten komen vanuit het gebied: samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties komen aan de keukentafel tot stand. Dat heb ik niet alleen gehoord op deze mooie – zonovergoten – dag, maar daar heb ik al meer voorbeelden in mijn praktijk van langs zien komen.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s