Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Terugblik | Themamiddag Kavelruil 28 september 2022

Gebiedsgerichte aanpak de sleutel voor de oplossing van het stikstofprobleem?

Op woensdag 28 september 2022 is in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen al weer de zesde Themamiddag Kavelruil gehouden.

Een ongekend hoog aantal deelnemers was aanwezig. Het kon ook weer, fysiek bij elkaar komen, na een aantal coronajaren. Maar het onderwerp was ook zeer actueel: Landinrichting 2.2: gebiedsgerichte aanpak met de menselijke maat.

Hoewel de sprekers niet van tevoren met elkaar hebben gesproken, pasten de onderwerpen van de sprekers als ‘taartpunten’ in elkaar. Jeroen Rheinfeld trapte af met de actualiteiten rondom de omgevingswet, waarbij hij als titel had: (stik)stof tot nadenken. Hij eindige met een filmpje over de opstand in Tubbergen, 50 jaar geleden, tegen de wettelijke ruilverkaveling.

Agrarisch onderneemster Carla Evers uit Hezingen (gemeente Tubbergen) mocht spreken over haar ervaringen als inwoner, boer en grondeigenaar in een gebiedsproces. Zij sprak vanuit haar hart, waarbij ze benoemde waar ze tegenaan was gelopen, maar haar verhaal eindigde met tips voor de adviseurs.

Diana Riemersma had een presentatie met als thema: kavelruilen door de notariële bril en sprak over haar ervaringen met kavelruil in Friesland.

Johan Heinen van het kadaster heeft de overeenkomsten en verschillen met betrekking tot vrijwillige kavelruil en verplichte herverkaveling uiteen gezet, waarbij het thema was ‘participatief’ herverkavelen.

Tenslotte heeft de heer Nic Kerckhaert van het kavelruilbureau Zeeland gesproken over gebiedsgericht werken aan de keukentafel. Hij gaf aan hoe belangrijk het is om met elkaar te communiceren en draagvlak te creëren: samen kom je tot een oplossing.

Bijzonder was het dat:

  • Jeroen Rheinfeld een filmpje van de boerenopstand in Tubbergen liet zien;
  • de agrarisch onderneemster Carla vroeg om te praten met de boeren en niet over de boeren;
  • Diana Riemersma een plaatje van ‘Hanna van Hendrik’ liet zien, een uitvoering met daarin ook de boerenopstand uit Tubbergen;
  • Johan Heinen van het kadaster vertelde hoe belangrijk het is om ECHT te luisteren aan de keukentafel;
  • en de kavelruilcoördinator aangaf hoe belangrijk het is om altijd te doen wat je zegt en te zeggen wat je doet.

Alles sloot mooi op elkaar aan.

Hopelijk geeft de middag inspiratie bij de opgaven die er liggen in het kader van de stikstofproblematiek.

Tijdens de borrel na afloop (wederom druk bezocht) kwamen ook geluiden vanuit de beleidsmedewerkers van de provincie dat zij graag met de boeren aan tafel willen en dat door een gebiedsgerichte aanpak wellicht al heel veel verwezenlijkt kan worden aan de doelstelling van onze Minister. Laten we hopen dat het gaat gebeuren.

Er is al weer een datum voor de volgende kavelruilbijeenkomst: 27 september 2023!

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s