Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Lidmaatschap

De Agri-Notaris is ambassadeur en adviseur met passie voor de agrarische wereld. VASN faciliteert bij het uitoefenen van het vak, door te investeren in kennis en vaardigheden. Zo creëert VASN een scholingsaanbod, waaraan ook andere beroepsgroepen zoals accountants, banken en rentmeesters hun medewerking verlenen.

VASN beroepsopleiding

Het lidmaatschap van de VASN staat open voor notarissen, kandidaat-notarissen en notarieel medewerkers die in het bezit zijn van een geldig beroepscertificaat van de VASN. Om dit certificaat te behalen, is deelname vereist aan:
  • De inleiding agrarisch recht
  • De beroepsopleiding Agrarisch Specialist in het Notariaat
  • Het afsluitende examen

Permanente nascholing met PE- / studiepunten

Ieder VASN-lid dient per jaar tien VASN-studiepunten te behalen, waarvan ten minste twee punten zijn behaald door deelname aan een studiebijeenkomst. Dit om de kwaliteit en betrokkenheid van de leden te kunnen waarborgen. Het secretariaat voert een administratie van aanwezigheid bij diverse cursussen. Ook cursussen door andere organisaties aangeboden, kunnen voor de verplichte nascholing in aanmerking komen. Cursussen / opleidingen van de Radboud Universiteit, het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR) en de Universiteit Leiden zijn standaard geaccrediteerd.

Leden kunnen bij het secretariaat ook zelf cursussen aandragen en hiervoor PE- / studiepunten aanvragen. Er zal gevraagd worden om een opgave van het programma van de betreffende cursus. De administratiekosten voor het aanvragen van punten op individuele basis, bedragen € 150 excl. BTW.

Mocht een lid in een jaar niet voldoen aan het gestelde vereiste dan wordt dit lid daarvan in kennis gesteld door het bestuur van de VASN en krijgt het lid de kans om de punten in het jaar daaropvolgend in te halen. Mocht in het tweede jaar dit lid weer niet de tien punten uit het huidige jaar en de resterende punten uit het vorige jaar hebben behaald, dan zal het bestuur over gaan tot een voorstel tot royement.

De regeling van verplichte nascholing is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 12 april 2016.

Modelakten

Agri-Notarissen hebben exclusief en onbeperkt toegang tot de modelakten van VASN. Deze modelakten worden permanent onderhouden.

Contributie

De contributie bedraagt € 750,- per jaar exclusief btw. Leden ontvangen jaarlijks een contributiefactuur, deze wordt tijdsevenredig verrekend vanaf het moment van aanmelden. Voor de deelnemers aan de beroepsopleiding is het lidmaatschap van de VASN inbegrepen voor de duur van één jaar.

Een kantoor waarvan meer (kandidaat-)notarissen, klerken of medewerkers lid van de VASN zijn, ontvangt een korting op het totale contributiebedrag. Deze korting bedraagt:

• bij 2 leden van één kantoor 10%
• bij 3 leden van één kantoor 20%
• bij 4 leden van één kantoor 30%
• bij 5 leden van één kantoor 40%

• bij 6 of meer leden per kantoor 50%

Bij een kantoor in maatschapsverband met meer vestigingen worden alle vestigingen tot hetzelfde kantoor begrepen. Deze kortingsregeling geldt vanaf 1 januari 2007. en is goedgekeurd en vastgesteld door de algemene ledenvergadering, gehouden op 10 mei 2007 te Winterswijk.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken (art. 6 lid 2 Statuten). Een opzegging gedurende het kalenderjaar zal ingaan per 31 december – einde jaar. De contributie geldt voor één kalenderjaar, om die reden is er geen restitutie van contributie mogelijk.

Avatar foto

Van de redactie

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s