Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Onrust in PAS-land

U hebt ongetwijfeld al veel gelezen en gehoord over de stikstofproblematiek in Nederland. Een problematiek die veel sectoren raakt. Zo ook de agrarische sector.

Tot mei 2019 konden agrarische bedrijven uitbreiden zonder natuurbeschermingsvergunning, maar met PAS-melding. De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat deze PAS in strijd was met Europese regels.Hierdoor ontstond de situatie dat veel bedrijven destijds te goeder trouw zijn uitgebreid, en welke uitbreiding nu in strijd met de regels blijkt te zijn. LTO Noord stelt dat de toenmalige PAS-meldingen voor 2024 moeten worden gelegaliseerd.

De Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu vinden dat er gehandhaafd moet worden. Al in verschillende provincies zijn handhavingsprocedures opgestart, onlangs ook in Zeeland, zo schrijft Nieuwe Oogst.

De MOB vraagt ook om bekendmaking van de adresgegevens van de betrokken agrarische bedrijven. LTO vindt dit onacceptabel, aldus Melkvee.

De eis tot handhaving en bekendmaking van gegevens leidt tot veel onrust bij de betrokkenen. De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde in juni 2021 dat de Landbouwminister de locatie-gegevens van PAS-melders bekend moet maken. Het Ministerie van LNV en LTO Noord vroegen de Raad van State om schorsing van deze uitspraak.

Op 2 september 2021 heeft de Raad van State geoordeeld dat nog een tweede zitting nodig is om te beslissen of locatie-gegevens hetzelfde zijn als adres-gegevens, aldus Nieuwe Oogst.

De onzekerheid voor de boeren zal dus nog even aanhouden.

Avatar foto

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk. Bestuurslid VASN.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s