Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Hoe halen we nieuwe pachtvormen uit het schemergebied?

De hoofdredacteur van Boerderij heeft in zijn column in commentaar gegeven op de huidige stand van zaken omtrent de herziening van de Pachtwetgeving. De pacht is geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en kent – in hoofdzaak – twee vormen van pacht: de reguliere pacht en de geliberaliseerde pacht.

De heer Vullings beschrijft de kwalificaties die het huidig pachtstelsel meekrijgen: onaantrekkelijk en achterhaald. Dat is al jaren bekend, maar toch is het de laatste jaren niet gelukt om de pachtregelgeving te herzien. Volgens Vulling moet het komende kabinet echt werk maken van de herziening van het pachtstelsel. Het areaal regulier gepachte grond neemt gestaag af. Er is behoefte aan nieuwe manieren om grond in gebruik te geven en te nemen. De Pachtersbond wijst op creatieve vormen van samenwerking die veelal niet worden geregistreerd, in de vorm van een vennootschap of een maatschap.

Daarnaast is het zo dat door de lage rente investeerders zoeken naar andere vormen van rendement, waarbij ook naar grond gezocht wordt.

Om deze vormen van pacht uit het schemergebied te halen, is het belangrijk dat het nieuwe stelsel moet aansluiten bij de huidige behoeftes.

Hoewel bij mij in de regio het areaal pacht niet zo groot is, merk ook ik dat er behoefte is aan nieuwe en vooral duidelijke wetgeving, die recht doet aan de behoeften in de praktijk.

Avatar foto

Ans Post

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W.M. (Ans) Post, notaris, mediator en echtscheidingsbemiddelaar. Ondernemer bij Hobbelink & Buitink in Winterswijk. Bestuurslid VASN en voorzitter Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Aanmelden Agri-update

Je persoonlijke pagina’s